Συνεργαζόμενοι Σύλλογοι

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας συνεργάζεται με:

  • τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»,
  • το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Θεσσαλονίκης
  • το Παράρτημα Ν. Αχαΐας του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «Αγκαλιά-ζω»