Συνεργασίες

Συμμετέχει ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Ένωσης Κοινωνικών Φορέων «ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» μια πρωτοβουλία της Εταιρείας «Γέφυρα» Α.Ε., με σκοπό την οικονομική ενίσχυση κοινωνικών φορέων και οργανώσεων της περιοχής της Δυτικής Ελλάδος (Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας)

Συμμετείχε στο Νομαρχιακό Δίκτυο Εθελοντών Φορέων Υγείας και Πρόνοιας Αχαΐας που λειτούργησε στα πλαίσια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας – Αντινομαρχία Υγείας και Πρόνοιας και περιελάμβανε τοπικούς κοινωνικούς φορείς και συλλόγους.