Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τους ειδικούς επαγγελματίες του Συλλόγου. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα μέλη του Συλλόγου και τις οικογένειες τους:

1. Στην αναγνώριση, έκφραση και αποδοχή συναισθημάτων που συχνά δημιουργούνται αμέσως μετά την διάγνωση του καρκίνου

2. Στην προσαρμογή στις νέες συνθήκες

3. Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε προσωπικό, οικογενειακό, επαγγελματικό επίπεδο

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος παρέχονται:

1. Ατομική συμβουλευτική

2. Συμβουλευτική ζεύγους και οικογένειας

3. Ομάδες στήριξης